836
پیش انتخاب واحد ترم تابستان ۱۴۰۱-۱۴۰۰

پیش انتخاب واحد ترم تابستان ۱۴۰۱-۱۴۰۰به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته
و کاردانی پیوسته میرساند:
 آغاز پیش انتخاب واحد ترم تابستان ۱۴۰۱-۱۴۰۰
از روز چهارشنبه مورخ ۸ ۴ ۱۴۰۱  لغایت ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۰ ۴ ۱۴۰۱ میباشد.
دانشجویان جهت پیش انتخاب واحد ضروریست از وضعیت مالی و آموزشی خود جهت ثبت واحدهای خود در بازه مذکور اطمینان حاصل نمایند.

واحد آموزش
کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان