754
اطلاعیه دروس ارائه شده ترم تابستان ۱۴۰۱ و نحوه برگزاری کلاسها

اطلاعیه دروس ارائه شده ترم تابستان ۱۴۰۱ و نحوه برگزاری کلاسهاپیرو مصوبه شورای آموزش موسسه، مورخ ۲۱ ۴ ۱۴۰۱ کلیه دروس عمومی ارایه شده بصورت آنلاین و آزمونهای میانترم و پایانترم بصورت حضوری برگزار میگردد.فایل های ضمیمه :دروس ارائه شده ترم تابستان ۱۴۰۱

کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان