556
اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیم سال اول ۱۴۰۲_ ۱۴۰۳

اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیم سال اول ۱۴۰۲_ ۱۴۰۳آغاز پیش انتخاب واحد مهر ۱۴۰۲ طبق تقویم آموزشی:

از روز شنبه مورخ ۱۰ ۴ ۱۴۰۲ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۲ ۴ ۱۴۰۲
کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان