120
اطلاعیه دانشجویان رتبه اول کارشناسی ارشد

اطلاعیه دانشجویان رتبه اول کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ شرکت  کرده و مجاز به انتخاب رشته شده اند در صورت داشتن شرایط رتبه اول ضمن مطالعه دقیق دفترچه و اطلاعات فرم مربوطه حداکثر تا روز ۱شنبه مورخ ۲۴ ۴ ۱۴۰۳ ضمن تکمیل فرم مربوطه و همراه داشتن کارنامه مجاز به  انتخاب رشته جهت استفاده از امتیاز مربوطه به واحد آموزش مراجعه نمایند.
بدیهی است مسئولیت عدم درخواست مربوطه به عهده دانشجو میباشد.
با تشکر
واحد آموزشفایل های ضمیمه :فرم مربوطه

کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان