بروزرسانی مغایرت های انتخاب واحد با سامانه مجازیبا سلام. کلیه مغایرت های دروس ثبت شده در انتخاب واحد با دروس ثبت شده در سامانه مجازی بعد از حذف و اضافه و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/12/07 بروزرسانی و برطرف می گردد.
کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi